sor  

 

SCHRAMMEL IMRE
Kossuth-díjas keramikusművész,
a Nemzet Művésze
gyűjteményes kiállítása

 

Szombathelyről indultam, s most nyolvankét év elteltével ide tértem vissza.
Berzsenyi szavaival:

Partra szállottam. Levonom vitorlám.
A szelek mérgét nemesen kiálltam.
Sok Charybdis közt, sok ezer veszélyben
Izzada orcám.

Ebben az időszakban több minden történt mint századokkal korábban. Munkáim ennek a nyugtalan korszaknak a lenyomatai, hazai tanui.

Tanulóéveimet az íróasztal mellett kitalált ideológia vezérelte, melyhez a valóságot is át kellett alakítani. A kerámia különösen nehezen tűrte ezt, mert technológiája az őskortól tapasztalati úton öröklődött. Bezártságunkból lehetetlen volt kitekinteni, ezért  a földkéreg, az anyaföld jelenségeit igyekeztem a művészet nyelvére fordítani és az agyagot nem nyersanyagnak, hanem a művészetem tárgyának tekintettem. Ennek legjobb példáit a Rábánál találtam. Így sikerült egyéni stílusra hibáznom, mely a mai napig megóvott az utánzástól.

Most emelt fővel állhatok szülővárosom elé, mert minden korszakomat őszintén vállalhatom és köszönettel, hogy összefüggő kísérleteim nem szóródnak széjjel.

Schrammel Imre

 
 

Schrammel Imre szombathelyi születésűként mindig erősen kötődött a városhoz. Kiállítótermeinkben gyakori vendég volt eddig is. A naplóiból készült válogatás, amely gazdagon illusztrált kötetként látott napvilágot, a közelmúltban a képtárban került bemutatásra.

A művész régi elhatározása, hogy alkotásainak java Szombathelyen legyen folyamatosan megtekinthető. A leendő állandó kiállítás első fokozataként a város és a művész egyezségének megfelelően 100 alkotás kerül letétbe a Szombathelyi Képtárba. Ezek az alkotások Schrammel Imre fontos korszakait reprezentálják. A kiállításon belül kiemelt figyelemre számíthatnak a Herend számára készült porcelánszobrok, valamint a művész egyedi kísérletező kedvéről tanúskodó művek.